Home

Mértani átlag excel

Bizonyára emlékezünk rá, hogy ehhez a ikont kell lenyitni, majd kiválasztani az Átlag elemet. Mértani átlag (MÉRTANI.KÖZÉP) Mértani átlag MÉRTANI.KÖZÉP (szám1; [szám2]) Az MÉRTANI.KÖZÉP függvény segítségével a szám1; [szám2] nevű argumentumaiban megadott számok mér-tani átlaga számítható ki Sajnos időközben rájöttem, hogy valóban nem jó K.Attila megoldása, mivel az átlag és a súlyozott átlag cellái megegyeztek :) Zsolesz megoldása nem jó, mert nem úgy tárolom az ellenőrzőmben a jegyeket, hogy van 2db 1-es, 3db 2-es, stb, hanem egyesével fel vannak sorolva a jegyek

Excel 2007 használata esetén ezeket a függvényeket a képletek lapon, AB.ÁTLAG függvény. A kijelölt adatbáziselemek átlagát számítja ki. AB.DARAB függvény. Megszámolja, hogy az adatbázisban hány cella tartalmaz számokat. Argumentumai mértani középértékét számítja ki. NÖV függvény ÁTLAG(A1:A2)=4, mert (5+3)/2=4. Ez a két szám átlaga, vagy más néven számtani közepe. Ez a két szám átlaga, vagy más néven számtani közepe. Közismereti INFORMATIK számtani átlag mértani átlag harmonikus átlag négyzetes átlag mennyiségi ismérv diszkrét mennyiségi ismérv folytonos mennyiségi ismérv rangsor gyakorisági sor relatív gyakoriságok gyakorisági eloszlás gyakorisági megoszlás kumulált gyakoriságok értékösszeg értékösszegsor osztályköz osztályközépső bot-ábra.

Hogyan kell átlagot, szórást és relatív szórást számolni osztályközös gyakorisági sorból Excelben? Kb. 10 perc alatt megtanulod a Statisztika I. 1. ZH egyik. mértani átlag négyzetes átlag Helyzeti középértékek: módusz medián kvartilisek. 3 Átlagok Súlyozatlan Súlyozott Számtani Harmonikus Mértani (kronologikus átlag) Idősorok elemzése átlagokkal Idősorok elemzése átlagokkal Változások átlaga Átlagos abszolút változás Átlagos relatív változás.

Sokan érdeklődtök Excel feladatok és megoldások iránt, ezért ebben a posztban összegyűjtöm a korábban közzéadott feladtokat, hogy ne kelljen keresgélni. Nagyon örülök, hogy gyakoroljátok az Excel használatát! Így formázd meg a táblázatokat. Nem elég berögzíteni az adatokat, szépen meg is kell formázni a) Ha x tanuló írt közepes dolgozatot, akkor az átlag: 1 20 x x . (2 pont) 5 5 10 4 3 3 2 2 1 3,410 3,420 20 x x (2 pont) 42 x (Szabad az egyenlőtlenséget a tört nevezőjével szorozni, mert az pozitív szám.) Az első egyenlőtlenségből: x 11,7 (2 pont) A második egyenlőtlenségből: 10,95 x (2 pont

Súlyozott átlag számítása excelben probléma - PC Fóru

 1. den cellába az Excel a megfelelő képletet fogja létrehozni. Nagyon fontos, hogy megértsük miért történt így! Az Excel a cellahivatkozást tartalmazó képletet lefelé úgy másolja, hogy növeli eggyel a cellahivatkozásban a sorszámot. Fölfelé csökkenti eggyel
 2. Excel function name translations in 14 languages. Excel 2007 függvények magyar-angolul >> From English to Hungarian. You can use the search function (CTRL + F) to find a specific function
 3. den tételnek 1 a súlya. Átlag esetén, ha megvannak a tételes számok, főleg ha viszonylag sok is van belőle, akkor egyszerűbb az Átlag függvényt használni, ami egyesével összeadja az értékeket és osztja el a tételek mennyiségével

Készülök a Power Pivot workshopra, - ahol magyar Excellel fogok Power Pivotot oktatni - és eszembe jutott, hogy biztos lesznek olyan résztvevők, akiknek angol Excel lesz a laptopjukon.Össze is állítottam nekik egy táblázatot, amely megmutatja az angol Excel függvényeknek megfelelő magyar Excel függvényeket MÉRTANI ÁTLAG: V V1 V több tagra n n 24 medián=24,5 25 27 30 felső kvartilis=31,5 31 32 módusz=24 átlag: X 26 Szórás a teljes populációra.

Az Excel függvényeinek kategória szerinti listája - Office

Az első az Excel program által kínált triviális lehetőség. A SZUM függvény helyett ÁTLAG függvényt használva megkapjuk a sorozat számtani közepét. Az ÁTLAG függvény argumentumát a SZUM függvényhez hasonló módon határozhatjuk meg. A Mértani-sorok munkalap az 1 kezdőelemű mértani sorozatok tulajdonságának. Az alábbi Excel függvények Német-Magyar lista sokaknak biztosan nagyon hasznosnak bizonyulnak majd. Többen éveket töltöttünk például a magyar nyelvű excel fogások, függvények megtanulásával, a használatának elsajátításával. Azonban ez valamilyen a megszokottól eltérő környezet miatt parttalanná válik

Ebből a részből a kezdő szintű ismereteidet alapozhatod meg, egészen a kezelőfelülettől kezdve a képletírásig. Megismerheted a dollárjelek helyes használatát, a nyomtatás pontos beállítását és 4 alapfüggvényt (SZUM, ÁTLAG, MIN, MAX). Emellett a navigálást könnyítő gyorsbillentyűk, a formázási lehetőségek és a rendezés, szűrés témakörét is megtanulhatod Egyes statisztikák szerint átlag 3 emberből 4 nem ért a statisztikához, így aztán van miről beszélni. Megnézzük mit jelent a módusz, a medián, számolunk átla.. Excel-kisokos (A legfontosabb függvények és magyarázataik) Függvény Mit csinál? A logikája, bővebb magyarázat SZUM(szám1;szám2;) Bizonyos cellákban található számokat összeadja. =SZUM(az összeadni kívánt cellák pontosvesszővel elválasztva vagy teljes oszlop/sor is kijelölhető) ÁTLAG(szám1;szám2; A kiindulási értékeket összeadjuk, majd az összeget elosztjuk az összeadott számok darabszámával. A hétköznapi életben ezt simán átlagnak mondjuk. A matematikában a számtani közép elnevezés a mértani és a harmonikus középtől való megkülönböztetést szolgálja. Ezt a hármat pitagoraszi közepeknek nevezik

Title: FONTOSABB STATISZTIKAI KÉPLETEK Author: KUEMAAA.avf Last modified by: Robi Created Date: 6/1/2010 3:40:00 PM Company: Általános Vállalkozási Főiskol Mértani átlag: A mértani átlag az a szám, amellyel az átlagolandó értékeket helyettesítve azok szorzata nem változik. Kiszámításához az átlagolandó értékek szorzatából az értékek számának megfelelő (n-dik) gyököt vonunk. Használata akkor célszerű, ha az átlagolandó értékek szorzata értelmezhető Szignifikancia vizsgálatok és a konfidenciaintervallum kapcsolata ( H 0: μ 1 = μ 2 H 1: μ 1 μ 2) p-érték szignifikancia 95% CI p<0.05 szign. 5%-os szinten pl. (4.5, 10.7) 0 nincs benne a konf. intervallumban p 0.05 nem szign. 5%-os sz. pl. (-1.72, 5.81) 0 benne van a konf. intervallumban Megjegyzés: ha relatív kockázatot (RR) vagy esélyhányados (OR A súlyozott átlag általában valamilyen súlyokkal ellátott értékek számtani átlagára utal, de ennek mintájára meg lehet határozni az értékek súlyozott mértani átlagát és súlyozott harmonikus átlagát is. Matematikai definíció. A súlyozott átlaga egy nem üres halmaz elemeine

Az excel függvények angol-magyar megnevezései. Könnyen kereshető, sorba rendezhető táblázat Mértani átlag Helyzeti középértékek (módusz, medián) (Excel jobb oldali Alt+3 együtt, majd 2 = ^2) 4. Minden térség esetében a kapott értékeket megszorzom a térséghez tartozó súllyal 2-4. lépések egy oszlopban is megoldhatók 5 Számtani közép, mértani közép, négyzetes közép, harmonikus közép. Kedves Látogató! A Matematikusok arcképcsarnoka a középiskolai tananyag tükrében című összeállítás formailag és tartalmilag is megújult és kibővült. A kért oldal az új verzióban a következő címen érhető el Súlyozott átlag. Súlyozott számtani középet akkor használunk, ha az egyes értékek különböző fontosságúak - súlyúak p, amit hozzá kell rendelni minden értékhez.. Képle Sokaknak biztosan nagyon hasznosak lesz az excel függvények angolul összeszedett listája. Többen éveket töltöttünk a magyar nyelvű excel fogások, függvények megtanulásával, a használatának elsajátításával, de legtöbben nem tudjuk fejből, hogy is vannak az excel függvények angol megfelelői

Átlag függvény - Informatika tananya

Szórás, átlag, relatív szórás számítása osztályközös

 1. 3 Excel XP alapokon Számtani átlag (ÁTLAG) ÁTLAG(szám1; [szám2] ) Az ÁTLAG segítségével a függvény szám1; [szám2] nevű argumentumaiban megadott számok számtani átlaga számítható ki. A SZUM függvényhez hasonlóan a gyakorlatban itt is inkább tartományokat adunk meg a számok helyett. Több argumentum megadása a legegyszerűbb többszörös kijelöléssel.
 2. t az egyik legnépszerűbb táblázatkezelő program, az SPSS statisztikai programcsomag, és az R platform is. A mértani átlag az időbeli, dinamikus folyamatok változási ütemének átlagát adja. Számítását leggyakrabban a dinamikus viszonyszámok segítségével végezzük el
 3. dr.xlsx Excel 2013 CD tartalomjegyzék (függvények) www.offcafe.hu dr.xlsx Excel 2013 tartalom Adatbázisfüggvények Adatbázis függvények AB.ÁTLAG AB.DARAB AB.DARAB2 XD S AB.MAX AB.MIN AB.SZORZAT AB.SZÓRÁS AB .SZÓRÁS2 AB.SZUM AB.VAR AB.VAR2 MÉRTANI.KÖZÉP HARM.KÖZÉP RÉSZÁTLAG GYAKORISÁG RANG.EGY RANG.ÁTL Trendvonal.
 4. degyik átlagnál súlyozott átlagot kell számolni
 5. Az Excel részei. A többi Word programmal azonos részek: címsor, állapotsor, menüsor, vezérlő-négyzet, eszközsorok (ikonok), gördítő-sávok, kicsinyítő/nagyító nyilak. Más részei: - Munkalap szegélyek (fülek): Több lapon is lehet egyszerre dolgozni, ezek közt lehet vándorolni a fülek segítségével
 6. Számtani átlag Szórás Rangkorreláció Szorzat momentum korreláció Arány Hányadosok egyezőségének vizsgálata Hasonlósági csoport x ax, a 0 Mértani átlag Harmonikus átlag Relatív szórás Forrás: Kehl Dániel (2012): Mintaelemszám tervezés Likert-skálás lekérdezések esetén klasszikus és bayes

A számtani átlag tulajdonságai II. Ha az átlagolandó értékek mindegyikéhez ugyanazt a konstans számot (A) hozzáadjuk, akkor az átlag is ennek a konstansnak az értékével nő meg. Ha az átlagolandó értékek mindegyikét ugyanazzal a konstans számmal (B) megszorozzuk, akkor az átlag is B-szeresére változik. A szóródás mérés ÁTLAG HIPERHIVATKOZÁS DARAB MAX SIN Az összes számot összeadja egy adott cellatartományban. Súgó a függvényról Mégse 0K Szum Átlag Számok darabszáma O MÉRTANI.KÖZÉP . MA (8) MARADÉK (6) MAXA 6) MDETERM (6) MEDIÁN (8) MEGBI'ZHATÓSÁG.NORM (6) MEGBI'ZHA ÁG.T (8) MEGTÉRÜLÉS (6) MEREDEKSÉG O MÉRTANI.KÖZÉ

http://www.biprojekt.hu/angol-excel-fuggvenyek-magyar-megfeleloi. Magyar Angol ; AB.ÁTLAG: DAVERAGE: AB.DARAB: DCOUNT: AB.DARAB2: DCOUNTA: AB.MAX: DMAX: AB.MEZ Ez a remek Statisztika kurzus 162 rövid és szuper-érthető lecke segítségével 9 témakörön keresztül vezet végig az izgalmas Statisztika rögös útjain. Mindezt olyan laza stílusban, mintha csak a rántotta elkészítésének problémájáról lenne szó. A kurzus 9 szekcióból áll: Alapfogalmak, Egy ismérv szerinti elemzés, Két ismérv szerinti elemzés, Standardizálás. (mértani átlag) meghatározhatjuk az időbeli változás átlagos ütemét is a vizsgált időszak alatt. A számításokat Excel táblázatkezelővel végeztük, az adatok ábrázolásához a Magyar foglalkoztatottság színvonala még így is az országos átlag alatti. Két észak-magyarországi és két alföldi megyében bár.

Excel feladatok és megoldások Garantáltan megbarátkozol

Az Excel a számtípusú adatokat jobbra rendezi a cellában, míg a szövegtípusúakat balra Átlag, Min és Max. A Szum (angolul SUM) összeadja a kijelölt mértani Dátum, Autókit. - Végül a lépésközt és végértéket Kitöltés sorozattal Mérési skálák * Statisztikai fogalmak Sokaság: A megismerni kívánt, megfigyelt egységek halmaza Ismérvek: A sokaság jellemzésére, részekre bontására alkalmas vizsgálati szempontok Területi elemzések: legalább 2 ismérv Területi ismérv Változók: időbeli, mennyiségi, minőségi ismérvek Adatok jól csoportosíthatók az. A számításban feltételezzük, hogy a talajok szemcsemérete lognormális eloszlású. A feltételezésből következik, hogy az agyag, vályog és homok szemcseméret csoportok két eloszlás paraméterrel, a mértani átlag szemcseátmérővel (d g) és a mértani szórással (σ g) jellemezhetők Excel haladó -Padavan -ból Mester Minden bizonnyal hihetetlene, de a tanfolyam elvégzése után eljön az a pillanat - persze némi gyakorlás után,- hogy már nem ti kérdeztek másokat Excel témában, hanem Titeket kérdeznek

Excel function name translations - Magyar-Englis

Itt lehet kiválasztani például azt is, hogy a feltöltés számtani, vagy mértani sorozat szerint hajtódjon végre. - Egyéni feltöltő-lista készíthető az Eszközök/Egyebek/Egyéni listák paranccsal. 1 Menü . Eszköztárak. Vezérlőgombok (Excel) Vezérlőgombok (Munkafüzet) Lapfüleket gördítő nyilak. Állapotso Listája Excel függvények angol fordítás. Itt találja az angol és magyar fordítása Excel 2010 függvények és képletek Mérési skálák Statisztikai fogalmak Sokaság: A megismerni kívánt, megfigyelt egységek halmaza Ismérvek: A sokaság jellemzésére, részekre bontására alkalmas vizsgálati szempontok Területi elemzések: legalább 2 ismérv Területi ismérv Változók: időbeli, mennyiségi, minőségi ismérvek Adatok jól csoportosíthatók az.

Excel XP alapokon. 14.2.4.2.1 Számtani átlag (ÁTLAG) ÁTLAG(szám1; [szám2]) Az ÁTLAG segítségével a függvény szám1; [szám2] nevű argumentumaiban megadott számok. számtani átlaga számítható ki. A SZUM függvényhez hasonlóan a gyakorlatban itt is inkább tartományokat. adunk meg a számok helyett Átlag: Minimum: Maximum: Szórás: Medián: Módusz: Mértani átlag: Szumha: Eladásra kínált telefonos, komfortos öröklakások Eladó Hely Kerület Panel Szoba Alapterület (m2) Eladási ár Ár/ négyzetméter Alajos Zoltánné pesti nem panel Ambrus Dávid igen össz Antal László hely Balogh Eszter budai Balogh Ferenc Barabás Pál.

Mi az a súlyozott átlag? - Azonnal használható Excel tippe

A tőzsdék kialakulása XIII-XIV sz.Olaszországivárosállamok -tartozásokat kompenzálva -egy adott napon XIII. sz. Németalföld: Brgge (van der Burse) Antwerpen (1460) Amsterdam (1611) Kelet-Indiai Társaság, 1602 Első részvénytársaság Osztalékfizetés 1605-ban 15% (bors) Bemutatóra szóló részvény Poroszország XVIII. sz Excel programcsomaggal Mintafeladatokon keresztül mutatjuk meg az Excel lehetőségeit a átlag, medián, módusz, szórás, percentilisek stb. tok mértani, illetve harmonikus középe. Természetesen lehetõség van a tapasztalati elosz Microsoft Excel. Az Excel táblázatkezelő program, amely többek között a pénzügyi, ill. számviteli feladatok magoldását segíti elő. Képes az adatok grafikonon való megjelenítésére, adatbázis kezelésre és prezentáció készítésre. A program alapját a cellákra osztott felület, a munkalap adja Az Excel menüje: 262: Munka az Excelben: 270: Az adatbevitel alapvető formai kérdései, adatmásolás: 270: Képlet másolása és a relatív címzés: 275: Alapvető formázási műveletek: 278: Abszolút és vegyes címzés: 282: Grafikonkészítés: 288: Az Excel függvényeinek használata: 295: Egyes elemzési feladatok megoldása. Mértani átlag Számtani átlag Mértani átlag Számtani átlag Franciaország 6,79 9,27 3,86 6,03 Németország 3,83 9,07 5,28 8,35 Olaszország 6,55 10,46 4,30 7,68 Svédország 5,73 7,78 5,21 7,51 Download Excel fil

Az Excel ablaka Excel fájl (xls) - munkafüzet tartalma tetszőleges számú munkalap egy munkalap 256 - betűkkel jelölt - oszlopból és 65536 sorszámozott sorból áll A cella neve az oszlop betűje és a sor száma, pl. F8 Tartalom: statikus/dinamikus statikus szöveg-állandó (max. 32 767 karakter, pl.: Bevétel:), szám. Függvény referencia (magyar/angol) munkafüzet (163-R-Excel-Fgv referencia.xlsx) Frissítve: 2020 október 6., LET és LOG.ILL függvények. A fenti linken letölthető munkafüzet a függvények nevét, kategóriáját és rövid leírását tartalmazza magyar és angol nyelven. A lista forrása a Microsoft Excel legutolsó kiadásának.

Átlag - ez az általánosan használt számított középérték ami alatt a számtani átlagot érjük, de használunk harmonikus, mértani és négyzetes átlagot is. Számtani átlag - Az x 1 , x 2 , x 3 , x n számhalmaz számtani átlagát úgy számítjuk, hogy az értékeket összeadjuk, s az összeget elosztjuk az elemek. Beachten Sie, dass in früheren Excel-Versionen die Übersetzungen abweichen können. Eine detaillierte Auflistung der Übersetzungen für Microsoft Excel ab der Version 2010 ist pro Funktion in dem jeweils verlinkten Artikel zu finden. Übersetzunge Régikönyvek, Dr. Dinya Elek - Biometria az orvosi gyakorlatban - A biometria ma már nélkülözhetetlen része az orvostudománynak. A szerző az alapfogalmakon túl bemutatja a gyakorlat számára fontosabb statisztikai.

Angol Excel függvények magyar megfelelői BI projek

Excel, OpenOffice függvénynevek Sokszor okoz gondot a táblázatkezelőkben a magyarul használt - rettenetes - függvénynevek és az angol átváltása, íme ehhez egy szótár Függvén Két átlag különbségének megbízhatósági tartománya: 243: Párosított minták átlagértékeinek különbségére vonatkozó megbízhatósági tartománya: 246: A megbízhatósági tartomány jelentősége: 247: Analízis előkészítése az Excel programon belül: 251: Statisztikai modul installálása: 251: Adatok szervezése a. A Microsoft Excel táblázatkezelője széles körben elterjedt, közismert és közkedvelt program, a hasonló célú alkalmazások között méltán foglalja el a vezető helyet. A programról megjelent számos szak-könyv is bizonysága ennek. Az Excel 2003-as (vagyis 11.0-ás) vál

Korom Pál: Sorozatok tanítása az Excel segítségével

Excel 2016 ELŐSZÓ Tisztelt Olvasó! A Microsoft Excel táblázatkezelője széles körben elterjedt, közis-mert és közkedvelt program, a hasonló célú alkalmazások között méltán foglalja el a vezető helyet. A programról megjelent számos szakkönyv is bizonysága ennek. Az Excel 2016-os (vagyis 16.) vál A mértani átlag az a szám, amelyet az átlagolandó értékek helyébe téve azok szorzata változatlan marad, a számítás képlete: n Xg =n CX i 29 i =1. A mértani átlag súlyozott formája: k k ∑ fi fi X g = i =1 CX i i =1. 3.1.4. Négyzetes átlag

Excel függvények Német-Magyar listája - Office Tool

A számtani átlag (és minden más statisztikai mutató is) meghatározható a személyi számítógépek EXCEL programjával is. (Ennek részletes leírása azonban meghaladja tananyagunk kereteit.) 3.3. A mértani átlag A mértani (= geometriai) átlag az a szám, melyet az átlagolandó értékek helyébe írva azok szorzata változatlan Microsoft Excel 2013 function translations In Microsoft Excel the names of functions depend on the language of the installed version of MS-Office. Obviously, sheets made in one localization of Excel can be opened in another, but if you are used to the English functions it can be quite a pain to change to the Dutch or French version Mértani (geometriai) átlag (vagy ) Harmonikus átlag (vagy ) Négyzetes átlag (vagy ;) Medián (Me) majd meghatározzuk az egyes osztályokba tartozó elemek számát (gyakorisági adatok száma). Az Excel gyakoriság függvényének segítségével számítjuk ki a gyakorisági adatok számát (6.4 táblázat). 7.4. táblázat - A. Excel alapok: számolások, képletek, függvények. Az Excel úgy működik mint egy számológép! Gyorsan és pontosan tud számolni, sőt, még a műveletek sorrendjét is ismeri! 1. Excel képletek. Ha számolnál vele, egyszerűen kezdd = vagy + jellel és írd be ugyanúgy a számítást, mint egy számológépe. Ezt hívjuk képletnek

Video: Excel kisokos - Gyakorlati útmutató az Excelhez

A Típus csoportban válasszuk ki a sorozat létrehozásának módját. A Számtani rádiógomb választása esetén a kiinduló értéket minden egyes cellában a Lépésköz rovat értékével növeli az Excel. A Mértani rádiógomb esetén a kiinduló értéket a Lépésköz rovat értékével szorozza a program Mértani az a sorozat, ahol két szomszédos tag hányadosa állandó. 16.38. feladat: Nyissunk egy új munkalapot és az A oszlopba 1-től 20-ig írassuk ki az egész számokat kitöltéssel, míg a B oszlopba eme számok 2,8-szeresét Az Excel indításakor egy üres munkafüzet jelenik meg, csupa üres munkalappal, melyeket táblázatok és grafikonok készítéséhez egyaránt használhatunk. ÁTLAG. Az argumentumokban megadott számok átlagát (számtani közepét) adja meg. Mértani: a kijelölt cellát egy mértani sorozat első elemének tekinti. A sorozat.

 • Op art wikipedia.
 • Zenker pizzasütő készlet.
 • Online photo effects Maker.
 • Ablaktörlő kapcsoló használata.
 • C vitamin vesekő.
 • Word sorkizárt szóköz.
 • Egyéni vállalkozó külföldre számláz.
 • Veszprém óváros tér 7.
 • Jókedv tea.
 • Pesti séta.
 • Kacsa kopasztás gyantával.
 • Színes szilikon tömítő.
 • Véroxigén mérő óra.
 • Rowenta kenyérpirító.
 • Pénzesgyőr tilos erdő.
 • Autóút autópálya különbség.
 • Sierra nevada sivatag.
 • Heti 3 konditerem.
 • Kereszt kígyóval.
 • 1 napos léböjt.
 • Baltimore ravens irányító.
 • Palacsinta recept angolul gyakori kérdések.
 • Samsung galaxy j6 adatok.
 • Albert saxe coburg.
 • Bankkártyaszám visa.
 • Korintusi levél szeretet himnusza.
 • Palpatine császár.
 • Gemenci hirek.
 • Gluténmentes sör lidl.
 • Iváncsa patika lugol.
 • Koronavirus hanyas hasmenes.
 • Otthoni munkavégzés szabályai 2019.
 • Remember the titans Videa.
 • Befelé növő mióma.
 • Tökéletes brassói.
 • Gangnam style 2.
 • Családi események szentes.
 • Legjobb jegyzet alkalmazás.
 • Vizuális nevelés kiscsoportban.
 • Mercedes benz w124 ce.
 • Indafilmek.