Home

Múzeumi évkönyvek arcanum

Arcanum Digitális Tudománytár Arcanum Kézikönyvtár MAPIRE - Történelmi Térképek Online Hungaricana - Közgyűjteményi Portál További adatbázisok. Technológiák Nyomtatott dokumentumok digitalizálása Dokumentumszkennerek Történelmi térképek Művészi reprodukci. Folyóiratok, könyvek digitalizálása során a kötetek minősége, mérete alapján különböző szkennereket használunk. Különösen értékes, egyedi példányok digitalizálása ún. robotszkennerrel történik, mely lehetővé teszi, hogy csak 90 fokig kelljen a könyvet kinyitni, így elkerülhető a kötés sérülése. A robotszkenneren 2 nagyfelbontású fényképezőgép. Magyarország legnagyobb és folyamatosan bővülő digitális periodika adatbázisa, amely a teljesség igényével teszi hozzáférhetővé több száz hazai tudományos és szakfolyóirat, valamint heti- és napilap minden lapszámát. A több millió oldalas szövegállományban történő keresés, továbbá a több száz lap tartalomjegyzékének böngészése díjtalan, a dokumentumok. The purpose of the Hungaricana project is to share Hungarian cultural heritage including contents that have never been accessible before. Our goal is to create an environment where everyone, whether professional or amateur, can explore Hungary's, or even their own history and culture in a clean and efficient way

Könyv- és Dokumentumtár. Ismertető. A Könyv- és Dokumentumtár gerincét a múzeumok, levéltárak saját kiadványai alkotják, köztük évkönyvek, sorozatok, folyóiratok, továbbá számos itt őrzött muzeális könyv, folyóirat gazdagítja a kínálatot A 48 intézmény kiadványait összegyűjtő és digitalizáló Arcanum a múzeumi évkönyvek 70-80%-át, a megyei múzeumok kiadványai 100%-ban kínálja online. Az ilyetén való nagyobb hozzáférés vízválasztója gyakorlatilag az illetékes intézményi vezető hozzáállása A Magyar Múzeumok Online a Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület internetes folyóirata. A Pulszky Társaság fenntart minden, a portál bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot Közgyűjteményi portá Google bejelentkezés Arcanum Clockif

Arcanum

 1. A Múzeumi Könyvtárak Konzorciuma 2011. 10. 25-én 10.00-kor tartja a Múzeumi könyvtárak a digitális korban. A könyvtárhasználói igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatás fejlesztések
 2. Folyóirattár: külföldi és belföldi régészeti, művészettörténeti, néprajzi szakfolyóiratok, múzeumi évkönyvek, régi folyóiratok és helyi újságok. Múzeumi tudományok szakirodalma tematikus elrendezésben. 2002-ig betűrendes cédulakatalógusban, 2003-tól számítógépes feldolgozásban érhető el
 3. isztratív okok miatt 2001-ben Él magyar, áll Buda még! Történeti muzeológiai tanulmányok címen jelent meg, 2002-től pedig Történeti Muzeológiai Szemle címen kerül az olvasókhoz
 4. d térben,
 5. Ferenczy Múzeumi Centrum. 2000 Szentendre, Fő tér 2-5. info@muzeumicentrum.hu ☎ +36 20 779 6657 (nyitvatartási időben | during opening hours
 6. den nap 10:00-18:0
 7. A Múzeumi évkönyvek színes borítójának központi részén stílszerűen tűzoltó sisak és zászló, fölötte a kiadvány címe (Tűzoltó Múzeum évkönyve), alatta - az első szám kivételével - római számmal a kötet száma és a beszámolási é

Nyomtatott dokumentumok digitalizálása Arcanum

Muzeumi és Könyvtári Értesítő 4

Múzeumi kiadványok. Szűrők . 1-27 a(z) 46 elemből . Rendezés. The Age of Dürer. German Drawings and Prints from the Museum of Fine Arts . 990 Ft. Kosárba. Összehasonlít. Japonisme in the Austro-Hungarian Monarchy . 9 800 Ft. Kosárba. 16. Múzeumi évkönyvek - Magyar Múzeumok Online 17. Nemzetközi múzeumi konferenciák - Muzeológusok szakmai továbbképzése 18. Egy a múltunk - Betekintő 19. Könyvtári folyóiratok és szakmai kiadványok - Új arculat, szolgáltatások fejlesztése 20. A Magyar Könyvtárosok Egyesület Mindazok a kiadványok - például levéltári segédletek, múzeumi évkönyvek, vidéki napilapok, térképek -, amelyeket az évek során állami támogatással digitalizált az Arcanum, a Hungaricana oldalon férhetők hozzá, ingyenesen

Az Arcanum műhelyében olyan különlegességeket szkennelnek mostanában, mint hajdani kis példányszáma miatt szinte eltűnt A Toll - Ignotus Pál és Zsolt Béla lapja -, illetve folytatják a határon túli magyar sajtó feldolgozását. Zajlik az iskolai értesítők, egyetemi évkönyvek digitalizálása is Az olvasóterem galériáján a magyar- és külföldi folyóiratok, évkönyvek találhatók. Itt néha kisebb, intézeti kiállításokat is rendezünk. A könyvtár ad helyet az intézet által szervezett tudományos konferenciáknak, könyvbemutatóknak, a HÖK által elindított teadélutánoknak és egyéb szakmai rendezvényeknek Hatvannál több közgyűjtemény kiadványai, évkönyvek, közlemények, szakfolyóiratok, periodikák, sorozaton kívüli kiadványok böngészhetők az Arcanum Magyar Múzeumi Digitális Könyvtárában, regisztráció nélkül, bármely ismert böngészőprogram segítségével.A levéltárak és a könyvtárak évkönyveivel, kiadványaival együtt 3 millió oldalnál tart az adatbázis Magyar Nemzeti LevéltárA Magyar Nemzeti Levéltár központi általános levéltár, amely megyei szervezeti egységekkel (tagintézményekkel) rendelkezik. A Magyar Nemzeti Levéltár központi szervezeti egysége az Országos Levéltár, megyei egységei tagintézményként működnek

Találatok (magyar 3W múzeum) Arcanum Digitális Tudománytá

A Pálóczi Horvát család naplója 1622-1790. = A Pálóczi Horvát család naplója 1622-1790. Közli és előszóval ellátta: Szopori Nagy Imre. In: Magyar Történelmi Évkönyvek és Naplók a XVI-XVIII. századokból. Bp., 1881. (Monumenta Hungariae Historica. Magyar történelmi emlékek. Második osztály: Írók Borsos Attila - Kertész Gyula 1938 (plusz - mínusz egy repertórium) Másodfokú bibliográfia II. kiadás 2015. Kertész Gyula 1990-ben megjelent, A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriuma című annotált bibliográfiájának anyaggyűjtése 1986. december 31-én zárult le 10.00-18.00. Gyerek-(b)irodalom. Rajzpályázat a Meseutca kuckójában. A helyben készült rajzokat kiállítjuk, és a könyvfesztivál után a Meseutca szerkesztősége elbírálja, ki lehet az a három szerencsés nyertes, aki ajándékkönyveket kap a frissen megjelent gyerekkönyv újdonságokból

Library Hungarican

Péterfi Rita: Az iskolai értesítők, vagy ahogy közismertebb nevén emlegetni szokták, az iskolai évkönyvek igazi kincsestárai az iskolai múltnak. A kutatókon kívül a családtagok is gyakran keresnek ezekben az évkönyvekben, ha adatra van szükségük. Mert korábban a mainál sokkal több személyes adatot nyilvánosságra hoztak. Egy 10 perces szünet közbeiktatásával a közel négyórás, gyakorlati tapasztalataival gazdagon fűszerezett előadásában Biszak Sándor, az Arcanum Adatbázis Kft. ügyvezetője beszélt az Arcanum Digitális Tudománytár (ADT), a Hungaricana, valamint a MAPIRE tartalomszolgáltatási rendszeréről, legújabb fejlesztéseiről, a digitalizálás folyamatáról, további. Csaladtortenet lista: Névmutató PEST 2011-April 033207: Apor Péter munkái közli Kazinczy Gábor Kiadás adatai Pest Eggenberger Ferdinánd m akad könyvárusnál 1863 Terjedelem XII 033197: Apor Péter munkái közli Kazinczy Gábor Kiadás adatai Pest Eggenberger Ferdinánd m akad könyvárusnál 1863 Terjedelem XII 2011-February 032601: éltek Pálfi nagymamám evangélikus felmenői 5.

Könyv- és Dokumentumtár Hungarican

 1. Bakay Kornél - Magyarnak lenni büszke gyönyörűség (2004)<br />Múzeumi Magazin (1967)<br />Mrs. J. Gregory Smith - From Dawn to Sunrise (1876)<br />Szántó Richárd - Középkori egyetemes történelem (2006)<br />Keresztény Bibliai Lexikon (1993)<br />Godfrey Higgins - Anacalypsis 1. kötet (1836)<br />Magyar Országos Tudósító.
 2. Bartók Gertrud Nyílt nap az Arcanum Kft-vel VII. évf. í-. szám 32. Bartók Gertrud Partnerségben a múzeumokkal - Nemzetközi dr. Könyvtári évkönyvek a helyismeret szolgálatában VII. évf. í í- szám 28-31. múzeumi szekció VII. évf. ó- szám 38-39
 3. 1 Könyvtárhasználat Könyvtárak. Tájékoztató intézmények, információs központok. A könyvtár az az intézmény, amely a könyveket ill. a dokumentumok összességét bizonyos meghatározott szempontok szerint összeválogatja, gyűjti (gyűjtőkör szerint) rendezi, őrzi és az olvasók számára áttekinthető rendben tárolja, ill. tárja fel, így a rendelkezésűkre bocsátja
 4. Az Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója 1977-ben alakult a Magyar Fotóművészek Szövetségének ifjúsági tagozataként. Célja a tehetséges pályakezdő fotográfusok, fotográfiát alkalmazó képzőművészek, és a fotográfia elméleti, történeti kérdéseivel foglalkozó szakírók ismereteinek, szakmai felkészültségének fejlesztése, tevékenységének népszerűsítése
 5. mÚzeumok, mÚzeumi kiadvÁnyok Orosz Károly : Idegenbe kerül az érték : Ha nincs falumúzeum / Orosz Károly Folyóiratcikkek 1990 : 141. oldal Idegenbe kerül az érték : Ha nincs falumúzeum / Orosz Károly

Miller Jakab Ferdinánd múzeumi igazgató utolsó évei és az Országos Széchényi Könyvtár.-Az Országos Széchényi Könyvtár Evkönyve 1958. Bp. 1959. 349-368.1. A Magyarországon megjelent történeti munkák (önálló kötetek, tanulmányok, cikkek) jegyzéke (1958. július l.-december 31.). = Századok. 1959. 729-746. 1 Az országos, vagy más megyei múzeumi és levéltári évkönyvek, kalendáriumok közül azokat dolgoztuk fel, amelyek a jászberényi Városi Könyvtár és Információs Központ, vagy a Jász Múzeum állományába A m. n. múzeumi könyvtár példányairól és testvéröcscsének L. Immánuelnek szives közlése. 26. A Verkics és Kóklay családok ügyében a csanádi káptalan 1841ik évi kiadványa Kókay Béla A tisza szabályozási bácsi társulat pót alapszabályai. Burger Gusztáv kiadó E.d. 26

Külföldi jogi évkönyvek a könyvtár állományában 3. - Recueil des cours. A Hágai Nemzetközi Jogi Akadémián tartott kurzusok, szemináriumok előadásai az alapítástól kezdve közzétételre kerülnek angolul vagy franciául a Recueil des cours: collected courses of the Hague Academy of International Law című kiadványban In Rosta Szabolcs szerk. Kun-kép. A magyarországi kunok hagyatéka. Tanulmányok Horváth Ferenc 60. születésnapja tiszteletére. Kiskunfélegyháza, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete, Kiskun Múzeuma, 217-232. Papp László 1940 A kiskunhalasi tanyatelepülés kialakulása. Néprajzi Értesítő (32) 3-4:285-310 Nyomtatás E-mail Részletek Készült: 2014. szeptember 01. hétfő, 11:27 Módosítás: 2014. október 29. szerda, 14:10 Megjelent: 2014. szeptember 01. hétfő, 11:2 Folyamatosan bővülő eseménynaptár a régi történések felelevenítésére. Tud egy fontos eseményről mely a Hajdúság, Sárrét, Nagykunság területén történt, kérem küldje el az info@multunktara-tfsz.hu címre és mi közzé tesszük az utókor számára A Debreceni Egyetem kutatóinak és kutatási egységeinek profil-adatbázis

Magyar Digitális Múzeumi Könyvtár 1,5 - FSZEK Király

Ön most a részletes kereső űrlap oldalát látja. Adatbázisunkban az alább található feltételek szerint végezhet keresést. Minél több feltételt ad meg, annál nagyobb az esély ara, hogy kis számú találatot kap Addig is amig valaki az Arcanum DVD-ihez hasolnoan feldolgozna, laponkent lefenykepeztem a Kolozsvaron 1903-1913 kozott kiadott Genealogiai Fuzetek mind a 13 evfolyamat. Nagyon sok adat talalhato bennuk. Ha van koztetek meg Erdelyben elo Radix-olvaso BODO, szivesen keszitek egy masolatot az anyagrol (2 CD). Aztan ujra lehet bongeszni Múzeumi jelentések és egyéb források alapján rekonstruálja Lajtha gyűjtőútjainak helyszíneit és időrendjét, és az 1910-es évektől 1950-ig a Nemzeti Múzeumban illetve a Néprajzi Múzeumban végzett munkásságának történetét, s végül az 1950-es évektől megalakult Lajtha-csoportnak a nyugati székelység körében. mányokban a múzeumi gyűjtemény­ anyag, a mikroszkóp, a lombik, a fizi­ kai műszer stb.) - hangsúlyozta Gyulai Ágost. Gazdag tartalmával az érdeklő­ dés többféle igényét tudta kielégíteni. Az ún. régi magyar könyvtár gyűjte­ ménye Király Pál, Kiss Áron, Katona Lajos, Bartalus István és Radnai Rezs

Arcanum. (DVD-ROM) [Avar - Laczlavik - Mészáros, 2011.] - A továbbiakban az 1706. évi kötetre Mustrakönyv, 1706., az 1708. májusira pedig Mustrakönyv, 1708b. rövidítéssel utalunk. ID: 2 Focim: Az Athenaeum repertóriuma Link helye: Kapcsolatok mezo Linkelt forras neve: Bölcseleti folyóirat ; Magyar Filozófiai Társaság közleményei. 04 Szervezetek. Testületek. Rendezvények 10690 /2017. Engdahl, F. William (1944-) The think tanks (magyar) A gondolatgyárak : miként manipulálja egy láthatatlan hatalom a politikát és a fősodratú médiát / F. William Engdahl

A KIT hírlevél céljai: az információs és könyvtári szakmán belüli horizontális kommunikáció katalizálása, többszempontú és szokatlan szakmai megközelítések felkarolása, a szakmák közötti technológia- és gondolattranszfer erősítése. 2002-től kiadja a GM Consulting. Tulajdonos: Mikulás Gábo Nyíregyházi Főiskola Könyvtár szak államvizsga tételek, 2004: Nyregyhzi Fiskola Knyvtr szak llamvizsga ttelek A ttelek A knyvtr fogalma s funkcii A magyar knyvtrgy rendszere Irnytsi s felgyeleti krdsek A knyvtr elnevezse a rmai korbl szrmazik A grg Biblioth An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon

Bakonyi Károly.Forrás : pnsz.hu Bakonyi Károly ( Nagyvárad , 1873 . július 28. - Budapest , 1926 . október 25. ) magyar nov.. képzőművészet - kiállítás - múzeumi évkönyv 73/76 *** 061.4 *** 058 [AN 2610327] MARC. ANSEL UTF-8. 269 /2006. Évkönyv (Széchenyi István Egyetem, Győr. Jog-és Gazdaságtudományi Kar. Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Dr. Ringerné Jámbor Andrea + Repor szabolcs-szatmÁr-beregi szemle - 2008|4. sz a bol c s - sz at m Á r-ber egi. szemle. tÁ r s a da l o m • t u d o m Á n y • m Ű v É s z e t 2008 | 4 • abonyi andrea tÍmea • almÁsy. @book{bonfini_magyar_1995, address = {Budapest}, edition = {Hungarian translation}, title = {A magyar történelem tizedei}, isbn = {963-506-040-8}, url = {http://www.

(A kötet a hasonló címmel 1991-ben Veszprémben megrendezett konferencián elhangzott előadásokat és hozzászólásokat tartalmazza) Veszprém, Debrecen Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság Laczkó Dezső Múzeuma, Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke Jánó Mihály S. Laczkovits Emőke https://library.hungaricana.hu/hu. Pánikba esik (én legalábbis ezt tettem☺), és egyszerre próbálja szokni a hómofisz váratlannak mondható helyzetét, illetve a számára az ideáig ismeretlen és végtelen számúnak tűnő technikai megoldások, applikációk, social media felületek neveit, mert az egyik fő cél azért, pánik ide vagy oda, meglehetősen tiszta. Hárommillió oldalnyi múzeumi mindentudás Hatvannál több közgyűjtemény kiadványai, évkönyvek, közlemények, szakfolyóiratok, periodikák, sorozaton kívüli kiadványok böngészhetők az Arcanum Magyar Múzeumi Digitális Könyvtárában , regisztráció nélkül, bármely ismert böngészőprogram segítségével

Magyar Múzeumo

 1. Levéltári és történelmi tárgyú folyóiratok feltártsága adatbázisokban MATARKA Múzeumi évkönyvek, kiadványok Bács-Kiskun megye múltjából (1975 - 2009) Baranya : történelmi és honismereti folyóirat (1988 - 1998) A Békés Megyei Múzeumok Közleményei (1971 - 2011) EPA (1971-2007) A debreceni Déri Múzeum kiadványai.
 2. Az 1991-2000 között a tiszaeszlári perről megjelent írások katalógusa
 3. A népi jogélet kutatása Magyarországon. Tagányi Károly jogszokásgyűjtő programja. Bognár Szabina. Budapest-Kimle, 2010. Eötvös Loránd Tudományegyete
 4. Isten hozta Nagyváradon és környékén' Köszöntöm az Egy Váradi blogjában 'Személyes blogomban olvashat cikkeket,hasznos információkat,nézhet fotókat és videókat szeretett városomról a teljesség igénye nélkül.Friss hírekért,információkért használja a Hírek,információk Nagyváradról oldaldobozban található linkeket.Látogassa az Egy Váradi Facebook oldalt ,mert.
 5. Múzeumi világnap Itt járt a király Alternatívák PELE 50 éve egyetemi város Veszprémi tanárképzés Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola Dráma-pedagógiai Tanszék - OSKOLA-PROGRAM-A KÉP-ZŐK KÉPZÉSE 206. o. Csepeli Tavasz Tankönyvkiadó Nevelésetika 207. o. Drámapedegógia Weöres Sándor találkozó Bálványo
 6. Az óorosz évkönyvek, amikor a kunok zászlóit említik, általában harci zászlóra utalnak), így nem lehet kizárni, hogy az ekkor kitűzött, hadra hívó zászló jelezte, hogy melyik kun vezéré is az. A források alapján arra nem lehet következtetni, hogy a kunok harci zászlói milyenek voltak
 7. Faktografikus adatbázisok és e-dokumentumok összeállította Sándor Tibor LEXIKONOK, BIOGRÁFIÁK Csáky Károly: Jeles elődeink [Magyar Elektronikus Könyvtár - MEK-01840] A cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona, 1918-2004 [Magyar Elektronikus Könyvtár - MEK-05244] Gerold László: Jugoszláviai magyar irodalmi lexikon [Magyar Elektronikus Könyvtár - MEK-05083] Gulyás Pál.

Adatbázisok Hungarican

Arcanum Clockif

 1. Térképek Hungarican
 2. Kezdőlap - Múzeumi Könyvtára
 3. Könyvtár Szent István Király Múzeu
 • Gátor képletek.
 • Koraszülött baba tüdeje.
 • A műszaki rajz alapjai géprajzi ismeretek.
 • Csontváz jelmez női.
 • Gamer tapéta.
 • Puzzle szőnyeg 4000.
 • Széktakaró jysk.
 • Einhell gérvágó alkatrészek.
 • Mmsz versenynaptár.
 • Körülmetélés magyarországon.
 • Hungária együttes film.
 • Podophyllin ecsetelő.
 • Robin williams filmek.
 • Sesam csont.
 • Csepel női trekking kerékpár.
 • Magyar szavak eredete.
 • Iráni polgárháború.
 • Németország audi.
 • Mélyszegénység.
 • IMAGE 50.
 • Eladó kastélyok erdélyben.
 • Mi a költségvetés.
 • Iváncsa patika lugol.
 • Sea Shepherd T Shirt.
 • Digitális antenna.
 • Márciusban vethető virágmagok.
 • Fekete lapos album.
 • Irattartó papucs tesco.
 • McDonald's e learning.
 • Pillangó arcfestés lépésről lépésre.
 • Egyszerű nagyító működése.
 • Kültéri lépcső burkolat ötletek.
 • William h. gates.
 • Férfi bugatti cipő.
 • Eladó bmw 316.
 • Használt 56 os kislány ruhák.
 • Mezőfalva eladó ház.
 • Led szalag felrakása.
 • Auróra utcai rendelő fül orr gégészet.
 • Macskás ágynemű garnitúra.
 • Paintball golyó.